Inspirativní výsadby

Zveme vás k prohlídce naší zahradyZveme všechny obdivovatele vytrvalých zahradních květin k prohlídce výsadeb v prostoru zahradního centra, které jsou zákazníkům volně přístupné po celou sezonu. Najdete zde např. ucelené trvalkové záhony s různým tematickým zaměřením, doplněné výsadbou cibulovin.


Projít se můžete např.:

zahradou živlů“  - země a kámen, voda a vlhko, oheň a sucho, vítr a proměna prostoru – část zahrady inspirovaná výrazně rozdílnými přírodními podmínkami . Obsahuje ukázku suché zídky a suťového záhonu, ukázku osazení břehů jezírka a vodní nádrže – rybníčku včetně klidové zóny s mokřadními rostlinami a záhony s použitím dřevin, vysokých trvalek a solitérních trav, jejichž habitus vyniká právě za větrného počasí.

zahradou plodů“ – část zahrady s ukázkou možného použití ovocných dřevin a rostlin, bylinkových záhonů i léčivek.

zahradou květů“ – nové inspirativní výsadby zejména kvetoucích keřů, trvalek a travin v záhonech s různým tematickým zaměřením.